preloader

Juhul kui metsas esineb liigniiskust on oluline ülevaadata ka kraavide seisukord. Selles küsimuses saab samuti abi meie metsakasvatajatelt, kes koostöös maaparandusspetsialistiga koostavad kraavide uuendustööde kava ehk UTK. Ka maaparandustöödele on…

Maaparandus

Juhul kui metsas esineb liigniiskust on oluline ülevaadata ka kraavide seisukord. Selles küsimuses saab samuti abi meie metsakasvatajatelt, kes koostöös maaparandusspetsialistiga koostavad kraavide uuendustööde kava ehk UTK. Ka maaparandustöödele on võimalik taotleda toetust.

Võta ühendust
Maaparandus_2_640x640px.jpg