preloader

Eesti Metsamajandajate Selts pakub oma liikmetele järgmisi metsamajanduslikke teenuseid.

Nõustamine

Nõustamine

Meie koostöö metsaomanikuga saab alguse tema metsast. Nii õpime tundma metsa kui ka metsaomanikku. Kohtumise tulemuseks on pikaajaline ja põhjalik plaan, mis annab lisaks ülevaatele metsas toimuvast ka tulevikuplaanid kümneteks aastateks.

Uuri lähemalt
Metsakasvatus

Metsakasvatus

Oma metsa uuendades tuleb esmalt valida sobilik puuliik ning õiged töövõtted. Siin aitab meie metsaomanikke metsakasvataja, kes tutvub metsaga ning teeb omapoolsed soovitused lähtuvalt kasvukohatüübist ja veerežiimist.

Uuri lähemalt
Maaparandus

Maaparandus

Juhul kui metsas esineb liigniiskust on oluline ülevaadata ka kraavide seisukord. Selles küsimuses saab samuti abi meie metsakasvatajatelt, kes koostöös maaparandusspetsialistiga koostavad kraavide uuendustööde kava ehk UTK. Ka maaparandustöödele on võimalik taotleda toetust.

Uuri lähemalt
Metsatarkus

Metsatarkus

Püüame oma seltsi liikmeid pidevalt harida, korraldades toredaid õppepäevi nii metsas. Kutsume esinema spetsialiste väljastpoolt seltsi rääkima põnevatest päevakohastest teemadest. Mõned koolituspäevad toimuvad ka online-keskkonnas, mis annab võimaluse osaleda ka kaugemalt tulijatel.

Uuri lähemalt
Oleme abiks ka ...

Oleme abiks ka ...

Oleme oma tegutsemisaastate jooksul kokku puutunud mitmete esinduslike ja juriidiliste küsimustega, mis võivad metsaomanikul ette tulla.

Uuri lähemalt