Toetused

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti Metsamajandajate Selts täidab ise vajalikud taotluse vormid ning suhtleb SA Erametsakeskusega.

 

Taotluste esitamise tähtajad 2019:

Kliki toetusel ja saa rohkem infot Erametsakeskuse lehelt!
Metsa uuendamise toetus – anna metsaühustule taotlemise soovist teada hiljemalt 22. novembriks
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 
Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsamaaparandustööde toetus – 2. september 2019
Metsa inventeerimise toetus – anna metsaühustule taotlemise soovist teada hiljemalt 6. detsembriks
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

 

 

Kui vajad rohkem info helista või kirjuta meile!