Toetused

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti Metsamajandajate Selts täidab ise vajalikud taotluse vormid ning suhtleb SA Erametsakeskusega.

 

Taotluste esitamise tähtajad 2018:
Metsa uuendamise toetus – 10. juuli 2018 ja teine voor detsember 2018
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – 2. juuli 2018
Erametsaomanike nõustamise toetus – 2018 lõpus
Metsamaaparandustööde toetus – 3. september 2018
Metsa inventeerimise toetus – detsember 2018
Metsaühistu toetus  – 1. august 2018
Natura metsa toetus – selleks aastaks lõppenud
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) – 28. mai kuni 8. juuni 2018
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

 * Info uuendatud 4.06.2018