Toetused

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti Metsamajandajate Selts täidab ise vajalikud taotluse vormid ning suhtleb SA Erametsakeskusega.

 

Taotluste esitamise tähtajad 2018:
Metsa uuendamise toetus – 2018
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – 2018
Erametsaomanike nõustamise toetus – 2018
Metsamaaparandustööde toetus – 2018
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus 2018
Metsaühistu toetus  – 2018
Natura metsa toetus – 4. – 22. aprill 2018
Metsameede – juuni 2018
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel