Eesti Metsamajandajate Selts MTÜ on üle-eestiline metsaühistu, mis loodi eesmärgiga koondada sarnaste huvidega metsaomanikud ning aidata ühistegevuse kaudu oma liikmetel metsamajanduslikke tegevusi läbi viia. Seltsi liikmetel on mugav võimalus saada abi oma metsamaa majandamiseks ning metsas tehtavate tööde läbiviimiseks. Lisaks saab metsaomanik seltsi abil müüa kasvava metsa raieõigust avalikel enampakkumistel, küsida erinevaid metsanduslikke toetusi ning asjakohast informatsiooni oma metsas toimuva kohta.

Metsaomanik, oled oodatud liikmeks!

 

Koostööpartnerid

Eesti_Metsahindaja_PNG2 forestplanter_logo1 logo