Teenused

Eesti Metsamajandajate Selts pakub oma liikmetele järgmisi metsamajanduslikke teenuseid

  • Metsanduslik nõustamine ja konsultatsioon
  • Metsanduslike toetuste taotlemine
  • Ühistegevuse organiseerimine
  • Oma liikmete huvide kaitsmine ja esindamine
  • Raieõiguse ja metsakinnistu müügi korraldamine
  • Metsamajandamiskavade koostamine
  • Metsakasvatuslike tööde korraldamine

 

Selts pakub rendiks

  • Istutustorud
  • Istutuskastid
  • Seljaprits

 

Teenused