Astu liikmeks

Liikmeks astumise soovi korral palume tutvuda Eesti Metsamajandajate Seltsi põhikirjaga ning seejärel täita liikmeks astumise avaldus. Avalduse ja põhikirjaga tutvumiseks palun kirjutage aadressile triin@eestimetsamajandajad.ee
Eesti Metsamajandajate Seltsi liikmetasu hind on 10 € kalendriaastas liikme kohta.

IMG_3343